ТЕМА: "«Чари ночі» – перлина інтимної лірики української поезії. Мотив краси кохання й молодості, філософські роздумі про гармонію людини й природи. Музичність, звукова виразність поезії. Майстерність у відтворенні настрою, емоцій. Експресивне висловлювання патріотичних почуттів («О слово рідне! Орле скутий!..»). Драматичний етюд «По дорозі в казку». Дорога в казку як символ духовних поривань до кращого життя. Маса, гурт і їхній провідник. Трагічна суперечність між мрією, духовністю й жорстокістю. ТЛ: драматичний етюд"
25/05/2020
ТЕМА: "Олександр Олесь (О. Кандиба). Коротко про життя і творчість, світоглядні переконання митця. Неоромантичні, символістські тенденції у творчості («З журбою радість обнялась...»)"
18/05/2020
ТЕМА: "М. Вороний «Інфанта». Узагальнено-ідеалізований жіночий образ як сюжетний центр символістського твору. Мотив самотності людини. Згадка про революцію як данина естетиці доби соціальних перетворень"
12/05/2020
ТЕМА: "Микола Вороний. Коротко про життя і творчість, багатогранну ді¬яльність митця. М. Вороний – ідеолог модернізації української літератури. Естетична програма митця, націленість на модерністські течії в новій літературі. Його творчість – перша декларація ідей і форм символізму"
03/05/2020
ТЕМА: "Природа і людина у творі. Неоромантичне ствердження духовної сутності людини, її творчих можливостей. Конфлікт між буденним життям і високими пориваннями душі особистості, дійсністю і мрією. Почуття кохання Мавки й Лукаша як розквіт творчих сил людини. Художні особливості драми-феєрії"
26/04/2020
ТЕМА: "Символічність образів Мавки і дядька Лева – уособлення духовності і краси. Мати Лукаша й Килина – антиподи головної героїні. Симбіоз високої духовності й буденного прагматизму в образі Лукаша"
26/04/2020
ТЕМА: "Відданість своїм мріям, наполегливе прагнення до мети («Мріє, зрадь»). Зображення повноти людських почуттів у вірші «Стояла я і слухала весну…»"
13/04/2020
ТЕМА: "«Contra spem spero!» як світоглядна декларація сильної вольової особистості. Символічність, романтичні образи, образотворчий прийом контрасту"
08/04/2020
Життєвий і творчий шлях Лесі Укранки. Драматична спадщина. Роль родини, культурного оточення й самоосвіти у формуванні світобачення письменниці. Збірка поезій «На крилах пісень», її висока оцінка І.Франком. Основні цикли поезій. Неоромантизм як основа естетичної позиції Лесі Українки
04/04/2020