ТЕМА: "Найвпливовіший скандинавський поет останніх десятиліть. Тумас Йоста Транстремер – лауреат Нобелівської премії, перекладач, прозаїк. Розмаїття тем і жанрів його лірики. Актуальні проблеми сьогодення та образ сучасної людини в поезії Т. Й. Транстремера"
08/05/2020
ТЕМА: "Зміни в драматургії на межі ХІХ – ХХ ст. Моріс Метерлінк. «Синій птах». Моріс Метерлінк як теоретик і практик «нової драми». Концепція символістського театру""
26/04/2020
ТЕМА: "А.Рембо. Художнє новаторство поета. Поєднання рис імпресіонізму і символізму в сонеті «Голосівки. Образ ліричного героя у вірші «Моя циганерія»"
17/04/2020
ТЕМА: "Поль Верлен. «Поетичне мистецтво», «Осіння пісня». Естетичні погляди поета у вірші «Поетичне мистецтво». Зображення пейзажів природи і душі в «Осінній пісні». Сугестивність, музичність, живописність лірики"
13/04/2020
ТЕМА: "Ш. Бодлер – пізній романтик і зачинатель модернізму. Збірка «Квіти зла». Образи, символи, особливості поетичної мови у віршах Ш. Бодлера"
08/04/2020
ТЕМА: "Модернізм як літературно-мистецький напрям кінця ХІХ – початку ХХ століття. течії раннього модернізму: імпресіонізм, символізм, неоромантизм"
04/04/2020