ТЕМА: "Послiдовна пiдряднiсть. Пiдряднiсть комбiнованого типу" Урок №8
05/04/2020
ТЕМА: "Складнопiдряднi речення з кiлькома пiдрядними. Супiдряднiсть" Урок №7
05/04/2020
ТЕМА: "Складне речення із сурядним, підрядним та безсполучниковим зв'язком" Урок №4
05/04/2020
ТЕМА: "Речення із сурядним і безсполучниковим та підрядним і безсполучниковим зв'язком" Урок №3
05/04/2020
Тема: "Складне речення із сурядним і підрядним зв' язком" Урок №2
05/04/2020
ТЕМА: "Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові. Непряма мова. Заміна прямої мови непрямою" Урок №1
05/04/2020