ТЕМА: "Історико-культурна ситуація наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст. (на шляху до нового відродження). Літературні угруповання. Стильове розмаїття, експериментаторство, пошуки нових форм і тем. Постмодернізм як один із художніх напрямів мистецтва 1990-х років, його риси"
12/05/2020
ТЕМА: "Контрольна робота № 5. Літературне «шістдесятництво», Митець і суспільство, Стоїчна українська поезія (тести, відповіді на запитання)"
08/05/2020
ТЕМА: "Поезія В.Стуса – зразок «стоїчної» поезії у світовій ліриці («Крізь сотні сумнівів я йду до тебе…», «Господи, гніву пречистого…»). Стан активної позиції ліричного героя. Екзистенційна (буттєва) проблема вибору, віра в себе, надія на здолання всіх перешкод. Упевненість у власному виборі. Приклад великої мужності й сили духу.ТЛ: екзистенційні ідеї в художньому творі"
03/05/2020
ТЕМА: "Стоїчна українська поезія. Василь Стус. Поет як символ незламного духу, збереження людської гідності. Загальний огляд його життя й творчості ( відчуження від світу, проблема вибору, стан трагічної самотності й активної дії, формування себе; атмосфера розтлінного духу тоталітарної системи). Узагальнені образи крізь призму індивідуальної долі"
26/04/2020
ТЕМА: "Ліна Костенко. «Маруся Чурай». Духовне життя нації крізь призму нещасливого кохання. Центральні проблеми: митець і суспільство, індивідуальна свобода людини"
26/04/2020
ТЕМА: "«Недумано, негадано…» – інтимна лірика як спонука до роздумів про суть кохання. Її сповідальність. «По сей день Посейдон посідає свій трон…»: мотив єднання людини зі світом рукотворної краси (мистецтво) і природою. Потреба наповнювати життя прекрасним. Зв’язок із античною міфологією. Пошуки справжнього (не оманливого) щастя. Здатність людини протистояти дрібному й бачити величне"
13/04/2020
ТЕМА: "Ліна Костенко. Творчий шлях. Особливості індивідуального стилю (філософічність, історизм мислення, традиційність, інтелектуалізм, публіцистичність). «Страшні слова, коли вони мовчать», «Хай буде легко. Дотиком пера…» – ліричні роздуми про значення слова в житті людини, суть мистецтва, його роль у суспільстві"
08/04/2020
ТЕМА: "Григір Тютюнник. Коротко про письменника і його творчість. «Три зозулі з поклоном». «Вічна» тема «любовного трикутника» в новітній інтерпретації. Зміщення часових площин як художній засіб. Образ любові як втілення високої християнської цінності, яка вивищує людину над прагматичною буденністю, очищає її душу. Роль художньої деталі в розкритті характеру, ідеї. ТЛ: художня деталь (поглиблено)"
04/04/2020