ТЕМА: "Повторення і закріплення вивченого про частини. Розв’язування складених задач на 2-4 дії"
03/04/2020
ТЕМА: "Знаходження частини від числа. Задачі на знаходження частини від числа"
03/04/2020
ТЕМА: "Знаходження частини від числа. Одиниці вимірювання довжини, маси, часу. Задачі на знаходження частини від числа, які пов’язані з іменованими числами"
03/04/2020
ТЕМА: "Задачі вивчених видів, задачі геометричного змісту"
03/04/2020
ТЕМА: "Розв'язування рівнянь, у яких один з компонентів поданий виразом"
03/04/2020
ТЕМА: "Зміна частки при зміні діленого у кілька разів"
03/04/2020
ТЕМА: "Зміна добутку при зміні одного з множників"
03/04/2020
ТЕМА: "Ділення двоцифрових чисел на двоцифрові"
03/04/2020
ТЕМА: "Ділення на двоцифрове число способом послідовного ділення 64:16"
03/04/2020