ТЕМА: "Поняття про прислівник як частину мови" Урок №2
04/04/2020
ТЕМА: "Поняття про прислівник як частину мови" Урок №1
04/04/2020
ТЕМА: "Правопис закінчень дієслів ІІ та ІІІ особи"
04/04/2020
ТЕМА: "Часи дієслів. Змінювання дієслів за часами і числами"
04/04/2020
ТЕМА: "Дієслово як частина мови. Дієслова-синоніми. Дієслова-антоніми"
04/04/2020