ТЕМА: "Властивості ґрунтів. Ґрунтовий покрив, карта ґрунтів. Вплив господарської діяльності людини на ґрунтовий покрив, рослинність і тваринний світ суходолу та океану"
26/05/2020
ТЕМА: "Природні комплекси як наслідок взаємозв’язків між компонентами природи. Географічна оболонка – найбільший природний комплекс Землі, її межі та властивості. Природні зони Землі, їх особливості"
26/05/2020
ТЕМА: "Льодовики – багаторічні природні скупчення льоду. Особливості утворення й поширення льодовиків. Багаторічна мерзлота - підземне зледеніння. Утворення й поширення багаторічної мерзлоти"
12/05/2020
ТЕМА: "Озера, їх різноманітність за площею, походженням озерних улоговин, солоністю. Найбільші і найглибші озера земної кулі. Практична робота 6 (продовження). Позначення на контурній карті назв озер"
20/04/2020