ТЕМА: "Займенник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди займенників за значенням. Особові та зворотний займенник, їх відмінювання. Приставний у формах особових займенників"
18/05/2020
ТЕМА: "Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Числівники кількісні (на означення цілих чисел, дробові, збірні) і порядкові"
02/04/2020