ТЕМА: "Виробництва фармацевтичної продукції та побутової хімії: чинники та особливості розташування підприємств. Особливості розвитку й просторової організації виробництва меблів, текстилю, одягу, взуття, продуктів харчування"
26/05/2020
ТЕМА: "Сучасні тенденції та регіональні відмінності розвитку енергетики в Україні. Замкнутий технологічний цикл розроблення й виробництва літаків в Україні, експорт та імпорт авіаракетної техніки. Виробництво автомобілів, сільськогосподарської техніки: тенденції розвитку, міжнародне кооперування. Місце України в глобальних ланцюгах доданої вартості виробництва та реалізації електронної продукції"
26/05/2020
ТЕМА: "Атлантичний океан. Географічне положення. Рельєф дна. Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси, їх використання. Охорона природи океану. Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків. Практична робота № 12. Позначення географічних об’єктів та течій океанів на контурній карті"
26/05/2020
ТЕМА: "Тихий океан. Географічне положення. Острови в Тихому океані, їх походження і природні особливості. Рельєф дна. Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси. Охорона природи океану. Практична робота № 12. Позначення географічних об’єктів та течій океанів на контурній карті"
25/05/2020
ТЕМА: "Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату. Практична робота 11. Визначення типів клімату в межах помірного кліматичного поясу Євразії за допомогою кліматичних діаграм»"
20/04/2020
ТЕМА: "Тектонічна будова. Рельєф Євразії, роль внутрішніх і зовнішніх сил у його формуванні. Корисні копалини. Практична робота № 10 (продовження). Позначення на контурній карті назв географічних об’єктів Євразії"
12/04/2020
ТЕМА: "Географічне положення. Поділ Євразії на дві частини світу. Дослідження та освоєння материка. Практична робота 10. Позначення на контурній карті назв географічних об’єктів Євразії"
02/04/2020