ТЕМА: "Речення з відокремленими членами. Поняття про відокремлення. Розділові знаки при відокремлених членах речення (загальне ознайомлення)"
26/04/2020
ТЕМА: "Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями). Звертання непоширені й поширені. Риторичне звертання. Розділові знаки при звертанні"
04/04/2020