ТЕМА: "Глобальні проблеми людства. Поняття про глобальні проблеми людства, причини їх виникнення. Проблема війни і миру. Проблема тероризму"
26/05/2020
ТЕМА: "Аутсорсинг, його переваги. Аутсорсинг інформаційних технологій (ІТ-аутсорсинг). Комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність. Країни-лідери на світовому ринку програмування"
26/05/2020
ТЕМА: "Фінансові послуги. Світові центри банківсько-фінансової діяльності. Вплив глобалізації на розміщення фінансових установ. Країни-офшори. Особливості розміщення фінансових установ в Україні"
26/05/2020
ТЕМА: "Роль науки й освіти в суспільстві. Особливості наукової й освітньої діяльності як видів економічної діяльності. Форми просторової організації наукових досліджень та освіти: технополіси, технопарки. Найвідоміші наукові центри у світі та Україні. Охорона здоров’я. Найвідоміші центри охорони здоров’я в Україні та світі"
12/05/2020
ТЕМА: "Транспорт світу. Країни, що вирізняються високим рівнем розвитку мережі залізниць і автомобільних шляхів. Найбільші морські порти, їхній вплив на розміщення промисловості. Найбільші судноплавні річки світу. Найбільші аеропорти світу. Міжнародні транспортні коридори"
26/04/2020
ТЕМА: "Торгівля як вид послуг. Форми торгівлі. Показники зовнішньої торгівлі. Торгівля в Україні. Обсяги та структура експорту й імпорту товарів та послуг. Чинники концентрації роздрібної торгівлі в населених пунктах, регіонах"
20/04/2020
ТЕМА: "Транспорт України. Залізничний транспорт – основний вид транспорту України. Найважливіші автомагістралі України. Водні шляхи, найбільші морські та річкові порти України. Повітряний транспорт. Транспортні вузли. Міжнародні транспортні коридори на території України"
12/04/2020