ТЕМА: "Повторення. Службові частини мови: прийменник, сполучник, частка. Написання прийменників, сполучників, часток. Розрізнення сполучників, прийменників, часток й однозвучних слів"
25/05/2020
ТЕМА: "Контрольна тестова робота №4. Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку. Текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності"
26/04/2020