Логопедична служба управління освіти і науки

Робота логопедичної служби управління освіти і науки Сумської міської ради здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», «Положення про логопедичні пункти системи освіти», затверджене наказом Міністерства освіти України від 13.05.1993 року №135, наказу управління освіти і науки Сумської міської ради від 27.08.2020 № 360  «Про організацію роботи логопедичних пунктів управління освіти і науки у 2020-2021 навчальному році».

У місті працює 12 логопедичних пунктів у 24 школах міста.

Учителями – логопедами здійснюється усунення  різних порушень усної і писемної  мови,  запобігання  різним  відхиленням мовного  розвитку  учнів,  пропаганда  логопедичних  знань   серед педагогів та батьків.

Прийом учнів з мовленнєвими порушеннями на логопедичні пункти  проводиться протягом усього навчального року у разі наявності місць.

 

Навчально-корекційну  роботу  на логопедичних пунктах здійснюють 13 вчителів-логопедів з вищою дефектологічною освітою, із них 5 молодих спеціалістів. Досвідчені вчителі-логопеди здійснюють супровід молодих спеціалістів логопедичної служби.

Кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» мають    4 вчителі-логопеди, педагогічне звання «старший вчитель» – 3 чол., кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» – 1 чол.,  кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» – 3 чол.

У своїй роботі вчителі-логопеди використовують спеціалізовані комп’ютерні програми, які допомагають дітям долати мовні порушення із загальним недорозвиненням мовлення, покращувати пам’ять, зорову увагу, фонематичний слух.

Педагоги співпрацюють з батьками, систематично доводять до їх відома результати корекційної роботи.

За останні  роки в місті спостерігається стійка тенденція щодо збільшення кількості дітей, які мають мовленнєві порушення.

Вчителями – логопедами здійснюється усунення  різних порушень усної і писемної  мови,  запобігання  різним  відхиленням мовного  розвитку  учнів,  пропаганда  логопедичних  знань   серед педагогів та батьків.

Протягом вересня 2021 року вчителями – логопедами у 19 школах було обстежено 6633 учнів початкових класів, у 1493 учнів виявлено різні порушення  мовлення.  На логопедичні пункти насамперед зараховані учні, мовні  порушення яких  перешкоджають  успішному  навчанню. У 2021 – 2022 навчальному році корекційну допомогу отримують 472 учні.

Прийом учнів з мовленнєвими порушеннями на логопедичні пункти  проводиться протягом усього навчального року в міру звільнення місць.

Створено банк даних учнів, які мають порушення усного та писемного мовлення, що надає можливість здійснювати зарахування  дітей з вадами мови в логопедичні групи протягом усього навчального року за умови наявності місць у групі.