Підсумки проведення внутрішнього аудиту Системи енергетичного менеджменту в закладах освіти

Роботу над розбудовою системи енергетичного менеджменту в Сумській міській територіальній громаді було започатковано ще у 2015 році. Командою спеціалістів з усіх структурних підрозділів Сумської міської ради та залучених експертів міжнародних партнерів було розроблено низку документів, які передували заявці на сертифікацію Сумської міської ради на відповідність системи енергетичного менеджменту міжнародному стандарту ISO 50001.
Система енергетичного менеджменту є ключем до співпраці з міжнародними інвесторами, партнерами, фінансовим інституціями, які готові робити вклад у розвиток енергетичної незалежності України, в т. ч. міста Суми. Енергетичний менеджмент дослівно можна перекласти як «управління енергією». Завдяки чітким злагодженим діям керівників, відповідальних осіб та персоналу можна досягти скорочення витрат на енергоносії та раціонального їх споживання.
Першим документом, який дав поштовх розвитку сфери енергозбереження у місті став План дій сталого енергетичного розвитку. Рішенням Сумської міської ради від 28 вересня 2016 року № 1089-МР затверджено План дій сталого енергетичного розвитку міста Суми до 2025 року (далі – ПДСЕР), який розроблено в рамках співпраці Сумської міської ради з проектом «Муніципальна енергетична реформа в Україні», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку USAID. Завдяки цьому документу почали затверджувати реальну фінансову Програму – Програма підвищення енергоефективності, яка зав’язується на міському бюджеті та поповнюється інвестиційними проєктами.
У січні 2018 році галузь «Освіта» спільно з Департаментом фінансів, економіки та інвестицій отримала сертифікат відповідності ISO 50001, тоді про місто Суми заговорили в усіх колах сфери енергозбереження по всій Україні та країнах-партнерах у Європі. Вже тоді команда Сумської міської ради розпочала роботу на двома величезними проєктами термомодернізації, а саме: «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах міста Суми (школи №№ 7, 9, 20)» та «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах». Крім того, нашими закладами освіти зацікавилися енергосервісні компанії та було запущено 10 енергосервісних контрактів, завдяки яким у закладах було обладнано сучасні системи автоматичного регулювання тепла з дистанційним керуванням та можливістю відслідковування параметрів теплоносія в реальному часі. До речі, вже в поточному році завершується декілька контрактів і обладнання, яке було встановлене у закладах, повністю переходить на їх баланс, а економія, яку будуть отримувати школи та садочки залишатиметься на втілення нових проєктів.
У 2019, 2020 роках Сумська міська рада успішно підтверджувала систематичну роботу, розбудову, виправлення неточностей системи енергетичного менеджменту.
Оскільки було введено в дію оновлений міжнародний стандарт ISO 50001, то вже у 2021 році ми знову проходили сертифікаційний аудит та успішно підтвердили нашу з Вами багаторічну роботу в напрямку розбудови системи енергетичного менеджменту.
Тому, енергетичний менеджмент є важливою складовою роботи господарської частини, управління енергетичними ресурсами. На сьогодні система, яка створена та діє має конкретні напрямки діяльності, ланцюги комунікації та побудовану дисципліну споживання енергетичних ресурсів.
На виконання наказу управління освіти і науки Сумської міської ради від 20.05.2021 року №133 «Про здійснення внутрішнього аудиту системи енергетичного менеджменту згідно міжнародного стандарту ISO 50001:2018 закладів освіти, що підпорядковуються управлінню освіти і науки Сумської міської ради» протягом липня – грудня 2021 року спеціалістами відділу з питань енергозбереження та експлуатації закладів освіти здійснений аудит 57 закладів освіти, а саме: ССШ №№ 1, 2, 3, 7, 9, 10, 17, 25, 29, ЗОШ №№ 4, 5, 12, 15, 20, 22, 24, 27, ЗЗСО №№ 19, 21, 26, СПШ №№ 11, 14, 32 гімназії №1, Піщанської ЗОШ, Спеціальної школи, НВК №16, ЗДО №№ 1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, МНВК, ПДЮ.
Під час аудиту спеціалісти перевіряли ведення документообігу, який стосується системи енергетичного менеджменту, обізнаність відповідальних осіб в частині основних моментів функціонування системи, обізнаність керівника, вміння закладу аналізувати, контролювати та моніторити споживання енергоносіїв, загальні аспекти впровадження та функціонування системи.
Основні невідповідності виявлені під час перевірки:
– у протоколах нарад відсутні записи про ознайомлення колективів закладу з енергетичною політикою міста;
– більшою частиною закладів не визначено документально критичні параметри впливу на енергоспоживання;
– розроблені плани заходів з енергозбереження не мають підтвердження про їх виконання;
– документація з функціонування системи енергетичного менеджменту не систематизується у відповідності до вимог стандарту;
– заклади не визначили базовий рівень споживання енергетичних ресурсів;
– оцінка майбутнього споживання здійснюється лише за затвердженими обсягами споживання, а не спираючись на фактичні показники;
– майже у всіх закладах є перелік обладнання, але він недоопрацьований, оскільки не здійснюється оцінка по номінальній потужності сумарного очікуваного споживання електричної енергії;
– керівниками закладів не здійснюється оцінка виконання нормативних вимог СЕМ;
– керівниками не здійснюється внутрішній аналіз роботи відповідальних осіб;
– жоден з закладів не здійснює річну оцінку досягнень та результативності роботи системи.
Крім того, під час аудиту спеціалісти були здивовані високим рівнем підготовки та зацікавленістю відповідальних осіб, які відносно недовго виконують свої обов’язки. Також ми вдячні тим завідувачам господарством, які діляться своїм досвідом з іншими колегами.