Результати опитування учнів та батьків щодо організації дистанційного навчання під час карантину в школах м.Суми

З метою вдосконалення організації дистанційного навчання під час карантину в школах м.Суми, управлінням освіти і науки Сумської міської ради було проведено анонімне (але із зазначенням закладу освіти) онлайн-опитування учнів та батьків, яке тривало з 22 квітня по 11 травня 2020 року.

 

Загалом участь у опитуванні взяли понад 1500 респондентів. Найбільшу активність при опитуванні показали батьки та учні ССШ №29 (118 голосів), ЗОШ №26 (96 голосів), ЗОШ №13 (95 голосів), ССШ №2 (94 голоси), ССШ №7 (88 голосів), НВК №11 (86 голосів), ССШ №17 (83 голоси), ССШ №9 (77 голосів).

За результатами анкетування більше 40% учнів подобається навчатися дистанційно. Більше 80%  школярів зазначають, що їм  все ж таки бракує «живого» спілкування з учителями, 36% відмітили зниження рівня мотивації до навчання, 32% не завжди вдавалося дотримуватися розкладу занять. Кожен четвертий з опитаних мав технічні складнощі (низька швидкість інтернету, відсутність необхідних ґаджетів).

 

 

При виборі інструментів для організації дистанційного навчання 82% вчителів використовували Google Classroom. Також популярними є Viber (76%), платформа Zoom (55%), електронна пошта (44%), платформа «На урок» (25%) та відеоуроки на телебаченні (22%).

 

Більше 70% респондентів зазначили, що вчителі розповідали про безпеку в інтернеті (кібербезпеку) під час організації дистанційного навчання.

 

Кожен другий з респондентів відмітив налагодженість комунікації учителів з учнями під час дистанційного навчання (індивідуальні консультації, тематичне спілкування та інше), проте мав складнощі із засвоєнням нових тем.

При організації дистанційного навчання майже 27% опитуваних вказали, що уроки проводяться онлайн, 26% отримують перелік параграфів підручника та вправ на самостійне опрацювання, 17% отримували відеоматеріали з тем.

Здійснення регулярного контролю вчителями за виконанням завдань відмітили 81% опитаних. Одним з найпопулярніших інструментів для перевірки домашніх завдань є тестування в Google Classroom, про що  зазначили 77% респондентів.

Дотримання розкладу занять вчителями під час дистанційного навчання зазначили більше 82% респондентів.

Більше 60% опитаних зазначили, що при дистанційному навчанні виконують домашні завдання спільно з батьками, 32% виконують завдання самостійно.

Виконання домашніх завдань у 35% опитаних займає 3 години, у 30% – 4 години і більше, у 26% – 2 години.

На збільшення навчального навантаження під час дистанційного навчання вказали 74% респондентів.

Дотримуються принципів академічної доброчесності під час виконання завдань 93% опитаних.

Навчаючись у дистанційному режимі більше 42% опитаних відзначили, що знання з окремих предметів покращились, а з деяких – погіршились. 25% зазначили, що рівень знань майже не змінився.

Серед пропозицій, побажань, зауважень щодо організації навчання учнів за допомогою дистанційних технологій у закладах освіти м.Суми найчастіше звучала потреба вдосконалення методики організації освітнього процесу із застосуванням технологій дистанційного навчання.

Рекомендації щодо удосконалення організації дистанційної освіти в школах

  • Обговорити у педагогічних колективах недоліки та переваги різних платформ та інструментів, що використовуються для організації дистанційного навчання, з метою вибору єдиної платформи для зручності усіх учасників освітнього процесу.
  • Здійснювати постійних контроль за дотриманням розкладу занять; доводити до відома учнів критерії оцінювання навчальних досягнень; завчасно попереджати про дату та час проведення контрольних робіт, тестувань.
  • Викладання таких предметів, як іноземна мова, алгебра, геометрія, фізика, хімія, по можливості, здійснювати за допомогою онлайн-уроків з поясненням нового матеріалу.